Tới nội dung

Wednesday, 02/12/2015; 13:52:29 (GMT+7)
Chào Mừng Các Bạn Tham Gia Forum Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Tuyển Sinh

32 bài tập mẫu CTDL & Giai thuat


  • Please log in to reply
Chưa có trả lời cho chủ đề này

#1 ntphong1510

ntphong1510

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 314 bài viết
  • Locationhttp://hoclaixehcm.vn
  • fullname:
    Trung Tâm Thành Công

Đăng vào: 27 August 2010 - 03:11 PM

link down:  http://www.4shared.c...cf6c4/ctdl.html (139KB)
(bấm vào, rồi bấm Download Now rồi chờ 10 giây sau đó bấm vào "Click Here to download")

+Hy vọng với các bài tập mẫu này các bạn có thêm kiến thức giải các bài tập cấu trúc dễ dàng hơn,thân.
+Lưu ý trong file có sẵn bài giải hướng dẫn cụ thể lun!!!

Các dạng bài tập có trong file:

Bài 1.
Viết chương trình con bằng giải thuật đệ qui để thực hiện các công việc sau:
- Tính n!
- Tính S=1+2+3+…+n
- Tính s=1+3+5+…+(2k+1) với 2k+1<=n
- Đổi số nguyên n hệ 10 sang hệ 2
- Đảo ngược

Bài 2.
Viết hàm khai báo cac chương trình con cài đặt danh sách mảng. Dùng các chương trình con này để:
- Chương trình con nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím, lưu trữ nó trong danh sách theo thứ tự nhập vào.
- Chương trình con nhận một dãy các số nguyên nhập từ bàn phím, lưu trữ nó trong danh sách thứ tự ngược với thú tự nhập vào.
- Viết chương trình con in ra màn hình các phần tử trong danh sách theo thứ tự của nó trong danh sách.

Bài 3.
Tương tự bài tập 1, nhưng cài đặt bằng con trỏ.

Bài 4.
Viết chương trình con sắp xếp một danh sách chứa các số nguyên, trong các trường hợp:
- Danh sách được cài đặt bằng mảng(DS đặc)
- Danh sách được cài đặt bằng con trỏ(DS liên kết)

Bài 5.
Viết chương trình con thêm 1 phần tử trong danh sách liên kết đã có thứ tự sao cho ta vẫn có 1 danh sách có thứ tự.

Bài 6.
Viết chương trình con tìm kiếm và xóa 1 phần tử trong danh sách liên kết có thứ tự.

Bài 7.
Viết chương trình con nhập vào từ bàn phím 1 dãy số nguyên, lưu trữ nó trong một danh sách có thứ tự không giảm, theo cách sau: Với mỗi phần tử được nhập vào chương trình con phải tìm vị trí thích hợp để xen nó vào danh sách cho đúng thứ tự. vctc trên cho trường hợp danh sách được cài đặt bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ.

Bài 8.
Viết chương trình con loại bỏ các phần tử trùng nhau(giứ lại duy nhất 1 phần tử) trong 1 danh sách có thứ tự không giảm trong 2 trường hợp: Cài đặt bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ.

Bài 9.
Viết chương trình con đếm số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong 1 chuỗi ký tự.

Bài 10.
Viết chương trinhf con đảo ngược 1 danh sách trong cả 2 trường hợp là lưu bằng mảng và lưu bằng con trỏ.

Bài 11.
vctc nhận vào từ bàn phím 1 dãy số nguyên, lưu trữ nó trong 1 danh sách có thứ tự tăng không có 2 phần tử trùng nhau, theo cách sau: Với mỗi phần tử được nhập vào chương trình con phải tìm kiếm xem nó có trong danh sách chưa? Nếu chưa có thì xen nó vào danh sách cho đúng thứ tự. vctc trên trường hợp danh sách được cài đặt bằng mảng và cài đặt bằng con trỏ.

Bài 12.

Viết chương trình con trộn 2 danh sách liên kết chứa các số nguyên theo thứ tự tăng để được 1 danh sách cũng có thứ tự

Bài 13.
Viết chương trình con xóa khỏi danh sách lưu trữ cá số nguyên các phần tử là là số nguyên lẻ,cũng trong 2 trường hợp là cài đặt bằng mảng và con trỏ.

Bài 14.
Viết chương trình con tách 1 danh sách chứa các số nguyên các phần tử thành 2 danh sách : 1 danh sách gồm các số chẵn còn danh sách kia gồm các số lẻ.

Bài 15.
Đa thức P(x)=anXn + an-1+…+a1x+a0 được lưu trx trong máy tính dưới dạng 1 danh sách liên kết mà mỗi phần tử của danh sách là một bản ghi có 3 trường lưu giữ hệ số, số mũ và trường con trỏ để trỏ đén phần tử kế tiếp. Chú ý cách lưu trữ đảm bảo thứ tự giảm dần theo số mũ của từng hạng tử của đa thức.

Bài 16.
Để lưu trữ 1 số nguyên lớn ta có thể dùng danh sách liên kết chứa các chữ số của nó. Hãy tìm cách lưu trữ các chũa só của 1 số nguyên lớn theo ý tưởng trên sap cho viêc cộng 2 số nguyên lớn là dễ dàng thực hiện. Viết chương trình con cộng 2 số nguyên lớn.

Bài 17.

HÃy cài đặt 1 ngăn xếp theo cách dùng con trỏ.

Bài 18.
Dùng ngăn xếp để viết chương trình con đổi 1 số thập phân sang số nhị phân.

Bài 19.
vctc kiểm tra 1 chuỗi dấu ngoặc đúng (chuỗi dấu ngoặc đúng là chuỗi dấu mở đóng khớp nhau như trong biểu thức toán học)

Bài 20.
vctc kiểm tra 1 biểu thức được cho dưới dạng hậu tố có chuẩn không? (thông báo lỗi nếu không chuẩn ) giả sử mỗi toán hạng là 1 ký tự.

Bài 21.
Cho 1 Stack S . Hãy viets chương trình con thực hiện các công việc sau:
- Đếm số phần tử của Stack S
- Xuất nội dung phần tử thứ n của Stack S
- Xuất nội dung của Stack S
- Loại Phần tử thứ n của Stack S.
Trong các chương trình con trên yêu cầu bảo toàn thứ tứ các phần tử của Stack S.

Bài 22.
Cũng với nội dung câu 21 nhưng với kiểu dữ liệu Queue.

Bài 23.
Viết chương trình con đảo ngược 1 stack.

Bài 24.
Viết chương trình con đảo ngược 1 Queue.

Bài 25.
Dùng Stack và Queue để kiểm tra 1 chuỗi kí tự có đới xứng không?
...(Còn nữa).

Với phương châm “giỏi lý thuyết – vững thực hành – tự tin sau tay lái”

* Hotline: 0932 100 040 - Ms. Giàu - Trường phòng tuyển sinh và đào tạo
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 ẩn danh